Menu główne

Projekt hallu głównego Urzędu Miasta w Tomaszowie MazowieckimGłównym założeniem projektowym jest dostosowanie przestrzeni hallu ratusza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, takimi jak: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby słabowidzące/ niewidzące, osoby niesłyszące i z innymi niepełnosprawnościami

W stanie pierwotnym mieliśmy do czynienia z przestrzenią przeładowaną informacją wizualną (plakaty, ulotki, broszury, standy), nieuporządkowaną i niepogrupowaną. Ciemny kolor i wysokość boazerii przytłaczały, brak wystarczającej ilości światła. Drugim więc celem było uporządkowanie przestrzeni i oczyszczenie jej z nadmiaru bodźców, przeszkód itp.

Projekt zrealizowany dla A3 Architektoniczna Pracownia Projektowa.

 

W celu poprawienia funkcjonalności i rozwiązania wyżej wymienionych problemów oraz spełnienia potrzeb przyjęto rozwiązania:

 

·         Dominująca kolorystyka (ściany) – jasna, z kontrastującą, matową podłogą, kontrastowymi akcentami na obrzeżach siedzisk słupów, kontrastowymi drzwiami (drzwi pełne)

·         Dodatkowe punkty oświetlenia, oprawy rozpraszające światło, tak by nie powstawały odblaski

·         Linie naprowadzające i pola szczególnej uwagi na posadzce

·         Tabliczki informacyjne wypukłe, na wysokości zasięgu dłoni na drzwiach/ przy drzwiach

·         Pętle indukcyjne w punktach informacji lub obsługi

·         obniżenie wysokości okienek obsługi do 80cm – tak by były odpowiednie dla osób poruszających się na wózkach

·         Tablica tyflograficzna w centralnej części pomieszczenia (aby orientacja w budynku była jak najszybsza)

·         Punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami przy projektowanej windzie, tuż przy wejściu

·         Zamykane, przeszklone i oświetlone gabloty na ogłoszenia, plakaty drukowane wkomponowane w nowoprojektowane witryny szklane w miejscu istniejących, pozwalające wyeliminować wolnostojące tablice oraz wieszanie na ścianach

·         Tablice elektroniczne ogłoszeniowe w strefie poczekalni dla informacji krótkoterminowych

·         Szafki na bagaż podróżny

·         Wypukłe, kontrastujące oznaczenia ostrzegawcze na pierwszym i ostatnim stopniu schodów