Menu główne

Projekt koncepcyjny budynku kontroli wyścigów

Projekt koncepcyjny budynku administracyjnego/ kontroli wyścigów i zaplecza garażowego do analizy funkcjonalnej toru wyścigowego na południu Polski*. Koncepcja zagospodarowania terenu i dróg dojazdowych do budynku /we współpracy z HiM Grupa Projektowa/.

Budynek w ogólnym ujęciu zagospodarowania terenu:

 

* szczegółowe dane objęte klauzulą poufności